HOME

AKTUALNOŚCI

O MNIE

KOMU POMAGAM
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
FACEBOOK

KONTAKT

LEGALIZACJA MARIHUANY ?


Psychoterapeuta i specjalista terapii uzależnień
Izabela Małecka-Kostrubiec:Jeżeli masz pytania – zapraszam​ do kontaktu​

​ Centrum Psychoterapii i Terapii Uzależnień Lublin
Izabela Małecka-Kostrubiec

CZYM JEST PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA

Nie istnieje jednolita teoria psychoterapii co oznacza, że nie ma jednego jej rodzaju. Można wyodrębnić kilka głównych orientacji teoretycznych, na kanwie których zostały stworzone różne formy psychoterapii. Ważne jest, aby wybierając jedną z nich, przeanalizować podstawowe założenia teoretyczne określające sposób leczenia, jego przebieg, czynniki leczące i skuteczność. Podejście psychodynamiczne zostało opracowane na podstawie dorobku współczesnej psychiatrii oraz uznanych koncepcji psychoanalitycznych. Paradygmat psychoanalityczny zakłada, że rozumienie życia psychicznego wymaga refleksji nad nieświadomością. Życiem człowieka sterują nieuświadomione mechanizmy działania, wewnętrzne konflikty, pragnienia, potrzeby, sposoby interpretowania rzeczywistości społecznej oraz wzorce relacji interpersonalnych. Kluczem do nieświadomości są marzenia senne, objawy nerwicowe, przejęzyczenia oraz nabyte w dzieciństwie nieuświadomione sposoby tworzenia i przeżywania relacji z innymi ludźmi, a tym samym z terapeutą. Psychoterapia psychodynamiczna toczy się w oparciu o relację terapeutyczną czyli więź, jaka rozwija się pomiędzy pacjentem a terapeutą w trakcie trwania leczenia. Sesja odbywa się „twarzą w twarz”. Uczestnicy mają ze sobą kontakt wzrokowy, co sprzyja budowaniu wzajemnej relacji. Pacjent zachęcany jest do swobodnego dzielenia się swoimi myślami, skojarzeniami, odczuciami. Terapeuta stawia hipotezy dotyczące życia psychicznego pacjenta, uwzględniając treści wnoszone przez niego podczas sesji, dane biograficzne i dynamikę relacji terapeutycznej. blog Szczególnie istotna dla terapeuty psychodynamicznego jest analiza zjawiska przeniesienia czyli nieświadomego procesu, który polega na kierowaniu do terapeuty oraz innych osób z otoczenia uczuć, oczekiwań, postaw jakie pacjent doświadczał wobec znaczących osób w przeszłości. Praca terapeutyczna polega na dostarczaniu pacjentowi nowego rozumienia jego rzeczywistości wewnętrznej i zewnętrznej oraz umożliwienie mu przeżycia doświadczenia interpersonalnego w relacji terapeutycznej, które stanowi bazę do wprowadzania korzystnych zmian w funkcjonowaniu psychicznym i społecznym.

CZYM JEST TERAPIA POZNAWCZO - BEHAWIORALNA


Psychoterapia poznawczo – behawioralna jest tylko jednym z podejść terapeutycznych, ale za to jednym z lepiej zbadanych podejść, którego skuteczność została udokumentowana badaniami klinicznymi. Ogólnie mówiąc jest nastawiona na zmianę myślenia (sfera poznawcza) i zmianę zachowań (sfera behawioralna). Bazą teoretyczną podejścia poznawczo-behawioralnego jest poznawczy model powstawania zaburzeń psychicznych. Zakłada on, że człowiek aktywnie konstruuje własną rzeczywistość, nadając znaczenie bodźcom napływającym z otoczenia. Proces nadawania znaczeń odbywa się w sposób automatyczny, poprzez selekcję, wzmacnianie lub osłabianie napływających informacji. A zatem każdy z nas w swoisty dla siebie sposób postrzega
i rozumie to, co się dzieje w jego życiu. Co więcej, nadawane znaczenie wpływa na przeżywane emocje i w konsekwencji podejmowane działania. Istotą psychoterapii jest zatem docieranie do ukrytych i jawnych znaczeń, które są źródłem negatywnych przeżyć i zachowań. Bardzo często (choć nie zawsze) te interpretacje są niepełne, zniekształcone lub przesadzone. Jeśli w toku terapii uda się zmodyfikować sposób myślenia, idzie za tym zmiana emocjonalna i oczywiście także zmiana zachowań. Powiązanie miedzy myślami, emocjami i zachowaniami wykorzystuje się w terapii na wiele sposobów – miedzy innymi poprzez szczegółową analizę sytuacji trudnych, kiedy terapeuta razem z klientem próbuje odkryć myśli automatyczne, które poprzedziły wystąpienie silnej reakcji emocjonalnej. Te myśli to właśnie powstający na ogół szybko i mimowolnie komentarz do dziejących się wydarzeń. Ujawnienie i nazwanie tego komentarza pozwala na identyfikację możliwych zniekształceń, a także jego korektę. Myśli automatyczne to niejako tylko" zewnętrzna warstwa" całych ciągów powiązanych ze sobą myśli, przekonań , wspomnień, wiedzy, które układają się
w całości zwane schematami poznawczymi. Szczególna rolę odgrywają schematy poznawcze dotyczące obrazu siebie i innych. Jeśli na przykład ktoś myśli o sobie , że jest niewiele wart, z dużą łatwością będzie postrzegał w swoim życiu te wydarzenia, które to przekonanie potwierdzają,
a pomijał lub umniejszał te wydarzenia i fakty, które takiemu przekonaniu mogłyby przeczyć. Schematy poznawcze są zatem rodzajem „filtru", przez który odczytujemy rzeczywistość. Istotnym elementem terapii są także eksperymenty behawioralne. Tu wykorzystuje się również zależność między myśleniem, emocjami i zachowaniami, tylko zmiana zaczyna się od zmiany zachowania lub testowania prawdziwości własnych przekonań poprzez nowe doświadczenia. Terapia poznawczo-behawioralna jest nastawiona na rozwiązywanie bieżących, konkretnych trudności i problemów,
a zatem skoncentrowana tu i teraz,( co nie znaczy, ze nie sięga się czasem do przeszłości ), krótkoterminowa – obejmuje od kilku do dwudziestukilku sesji , na ogół jeden raz w tygodniu,
( zdarzają się terapie dłużej trwające, jeżeli dotyczą problemów bardzo złożonych i utrwalonych )
i wreszcie oparta na współpracy – terapeuta i klient wspólnie wypracowują optymalny przebieg procesu terapeutycznego.

ODCHUDZANIE Z GŁOWĄPsychoterapeuta z Lublina radzi :)

Wiosna to czas kiedy wielu z nas zaczyna myśleć o swoim ciele, a co za tym idzie o odchudzaniu. Ogarnia nas panika i zaczynamy stosować drakońskie diety i może nawet kilogramów ubędzie, ale problem nie zniknie, a przypuszczalnie powróci z podwójną siłą. Błędem jest myślenie, że dobrego psychologa powinni szukać ludzie z anoreksją czy bulimią. Czy problem tkwi w jedzeniu, czy odchudzanie to jedynie silna wola?
Pokarm jest niezbędny do życia, ale to jaką przypisujemy mu wartość może różnić się od tego, jaką w istocie ma pełnić funkcję. Dlatego poza stosowaniem diety warto udać się do dobrego psychologa (psychoterapeuty), aby przy jego pomocy rozwikłać tę zagadkę. Jak się okazuje w różnych zaburzeniach czy schorzeniach, tu także podstawową sprawą są nasze emocje. Dobry psycholog (psychoterapeuta) pomoże nam ustalić, jakie uczucie „zajadamy”, pomoże zrozumieć świat wewnętrznych przeżyć. Głód ma znaczenie nie tylko fizyczne ale również psychiczne. Wie o tym doskonale terapeuta uzależnień a przede wszystkim osoba zmagająca się z różnymi uzależnieniami. Trzeba zatem nauczyć się rozpoznawać objawy głodu i zacząć stosować strategie radzenia sobie z nim. Z głodem fizycznym radzimy sobie zazwyczaj w dość prosty sposób, ale głód psychiczny wywołuje w nas sporo niepokoju i może powodować poczucie bezradności. Może już tyle przekonuje Cię do szukania, gdzie jest najbliższa poradnia psychologiczna Lublin. Jeśli nie, czytaj dalej :)

Kolejną kwestią są nasze potrzeby i potrzeby naszego organizmu. Odpowiedz sobie na pytanie, czy znasz własne potrzeby? Czy umiesz je właściwie zaspokajać? A może masz problemy z frustracją? Czy wiesz, jakie są potrzeby żywieniowe twojego organizmu? Ile Ci potrzeba białka, węglowodanów, tłuszczów, cukrów itp. A może objadanie się to tylko przykrywka dla innych trudności? Może być tak, że tłuszcz to bariera ochronna, mur, który oddziela Cię od świata zewnętrznego, od innych problemów, takich jak trudności w relacjach, brak asertywności, samotność.

Innym zagadnieniem jest także motywacja. Bywa tak, że rozpęd mamy dobry, ale skok kiepski. Cel początkowy przestaje być ważny albo brakuje nam sił w dążeniu do niego, zbyt szybko się zniechęcamy, dokonujemy przewartościowań celów początkowych kierowani chwilową przyjemnością lub potrzebą doświadczenia ulgi, natychmiast! Zamiast się poddawać może lepiej byłoby to zrozumieć, poznać schematy, które mną sterują, przejąć kontrolę nad własnym życiem i ciałem. I wreszcie odwieczny problem „,mamusi” - karmienie może stać się jedynym sposobem okazywania miłości i troski, a także wdzięczności. W tym obszarze robi się trochę trudniej, ale niekiedy trzeba popatrzeć w Siebie głębiej i z nieco większego dystansu. Przyjrzeć się ważnym relacjom, jakie miałeś i masz w życiu. Dobry psycholog powinien sprostać takiemu zadaniu, którym jest asysta w podróży w głąb siebie (najlepsza wycieczka w życiu). Może dzięki takiej pracy spojrzysz pod warstwę ochronną stworzoną z mechanizmów obronnych, może staniesz się ciekawy siebie?

Najważniejsze pytanie jest następujące:

co zrobisz ze swoim życiem bez „tłuszczyku” i bez samouspokajającego nawyku podjadania?
Wiem – dieta jest prostsza i trwa krócej niż terapia. Terapia jest bardziej pracochłonna, ale daje lepsze efekty.

Jeżeli masz pytania – zapraszam:)

Poradnia psychologiczna Lublin

Izabela Małecka-Kostrubiec

2016 © Izabela Małecka-Kostrubiec kontakt@lublin-psychoterapia.pl
Psychoterapia Lublin Izabela Małecka-Kostrubiec Gabinet Psychoterapii
20-435 Lublin Ul. Elizy Orzeszkowej 2
Tel. 698 568 186 kontakt@lublin-psychoterapia.pl