HOME

AKTUALNOŚCI

O MNIE

KOMU POMAGAM
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
FACEBOOK
BLOG

Centrum Psychoterapii i Terapii Uzależnień

Izabela Małecka-Kostrubiec
ul. Elizy Orzeszkowej 2
20-435 Lublin
Tel: 698 568 186
kontakt@lublin-psychoterapia.plKLAUZULA INFORMACYJNA

dla osoby, której dane dotyczą

zgodnie z art. 13 RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.)

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą przetwarzane Twoje dane osobowe jest Izabela Małecka-Kostrubiec prowadząca działalność pod nazwą Centrum Psychoterapii i Terapii Uzależnień Izabela Małecka-Kostrubiec z siedzibą w Lublinie NIP 7141339885 REGON: 368113874

Kontakt z administratorem danych jest możliwy za pomocą:

tel.: 698568186 e-mail: kontakt@lublin-psychoterapia.pl

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby:
świadczenia usług psychoterapeutycznych (na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b),
wystawienia faktury lub rachunku (Art. 6 ust. 1 lit. c),
ułatwienia kontaktu telefonicznego w związku z udziałem oraz ustaleniem terminów w sesji psychoterapii (Art. 6 ust. 1 lit. f )

Komu mogą być przekazywane Twoje dane osobowe?

W przypadku wystawienia faktury lub rachunku na Twoje dane, zostaną one przekazane podmiotom świadczącym usługi księgowe na rzecz Administratora.

Jak długo przechowywane będą Twoje dane osobowe?

Na podstawie aktualnych przepisów podatkowych Twoje dane osobowe widniejące na fakturze będą przetwarzane przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku wynikającego ze zobowiązania podatkowego. Twój numer telefonu zostanie przez Administratora usunięty po zakończonej usłudze psychoterapii lub w przypadku Twojego sprzeciwu wobec jego przetwarzania.

Jakie masz uprawnienia wobec Administratora w zakresie przetwarzanych danych?

Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO o ile szczegółowe przepisy nie stanowią inaczej. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych: adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Czy musisz podać swoje dane osobowe?

Podanie przez Ciebie podstawowych danych osobowych jest warunkiem koniecznym w przypadku wystawienia faktury. Podanie danych kontaktowych jak numer telefonu jest dobrowolne.

Czy Twoje dane osobowe będą przetwarzane automatycznie
(w tym poprzez profilowanie)?

Podane przez Ciebie dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

2016 © Izabela Małecka-Kostrubiec kontakt@lublin-psychoterapia.pl
Psychoterapia Lublin Izabela Małecka-Kostrubiec Gabinet Psychoterapii
20-435 Lublin Ul. Elizy Orzeszkowej 2
Tel. 698 568 186 kontakt@lublin-psychoterapia.pl