HOME

AKTUALNOŚCI

O MNIE

KOMU POMAGAM
FACEBOOK
BLOG

KONTAKT

2019 - wszczęcie przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie psychologia(opiekun naukowy rozprawy doktorskiej – prof. dr hab. n. med. Andrzej Jakubik)

2019 - nauczyciel akademicki

Od 2018 r. – biegły sądowy ustanowiony przy Sądzie Okręgowym w Lublinie w zakresie psychologii

Od 2002 r. – praca w Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie

Od 2008 r. - Przychodnia Leczenia Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych - Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie:
praca w kontakcie indywidualnym z osobami uzależnionymi od narkotyków, alkoholu, hazardu, osobami współuzależnionymi, rodzicami i DDA
prowadzenie grupy psychoedukacyjnej dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych
zajęcia edukacyjne w Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu
kontakt indywidualny z pacjentami
przygotowywanie Osobistych Planów Terapii dla pacjentów DOTUA
2015-2017 – Ośrodek Terapeutyczno-Szkoleniowy w Lublinie

2014 r.- kurs psychoterapii - Katedra Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Sekcja Naukowa Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (proces certyfikacji)

2014 r. – „Terapia osób z uzależnieniami behawioralnymi” - Instytut Psychologii Zdrowia (szkolenie)

2009 r. – specjalista terapii uzależnień (nr certyfikatu SP/04/29/2009)

2008 r. - Ośrodek Readaptacyjno – Rehabilitacyjny w Karczewie ul. Anielin 2 (staż)

2008 - Ośrodek Leczenia Uzależnień w Lublinie ul. Karłowicza 1 (staż)

2008 r. - prowadzenie szkolenia dla psychologów Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie z zakresu problemów związanych z narkomanią

2008 r. - Studia Podyplomowe w zakresie Profilaktyki i Terapii Uzależnienia od Narkotyków

2007 r. - Psychoterapia poznawczo-behawioralna w leczeniu zaburzeń lękowych (kurs doskonalenia zawodowego)

2006-2007 - Oddział Psychiatryczny dla Młodzieży – Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie:
prowadzenie zajęć grupowych dla osób z tzw. grup ryzyka
zajęcia profilaktyczne
kontakt indywidualny z młodzieżą uzależnioną
konsultacje dla rodzin
2007 r. – prowadzenie szkoleń z zakresu uzależnienia dzieci i młodzieży od substancji psychoaktywnych dla pracowników Oddziału Psychiatrycznego dla Młodzieży i Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci w Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie

2002-2003 - Studium Pomocy Psychologicznej (Centrum Szkoleń i Psychoedukacji Instytutu Psychologii Zdrowia PTP)

2002-2004 - Odział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych - Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie:

praca z grupą psychoedukacyjną dla osób uzależnionych od alkoholu
kontakt indywidualny
motywowanie do kontynuowania leczenia

1997 r. - wolontariat w Ośrodku Zapobiegania Patologiom Społecznym „Kuźnia” w Lublinie

1996-1999 - praca z dziećmi z rodzin alkoholowych w Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w Dębicy (obozy terapeutyczne)

1997 - warsztaty z Analizy Transakcyjnej prowadzone przez Ośrodek Psychoterapii i Treningów Psychologicznych w Poznaniu

1996 - szkolenie profilaktyczne realizowane przez Fundację ETOH - Drugi Elementarz - czyli program siedmiu kroków”

1996-2001 – studia magisterskie na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

2016 © Izabela Małecka-Kostrubiec kontakt@lublin-psychoterapia.pl
Psychoterapia Lublin Izabela Małecka-Kostrubiec Gabinet Psychoterapii
20-435 Lublin Ul. Elizy Orzeszkowej 2
Tel. 698 568 186 kontakt@lublin-psychoterapia.pl